Chemická analýza

Významné prvky
SiO2 35 – 41%
Al2O3 6,5 – 10,0%
Fe2O3 6,0 - 9,5%
MgO 20,0 – 24,0%
K2O 4,0 – 7,0%
Ostatní prvky
CaO 2,0 – 6,0%
CO2 0,6 – 2,5%
TiO2 0,6 – 1,4%
F 0,2 – 0,8%
Cr2O3 0,01 – 0,10%
P2O5 0,2 – 2,0%
Cl 0 – 0,5%
Úhel přirozeného sklonu: 38 °C až 26 °C podle třídy
Měrné teplo: 1,03 kJ/kg.K při 20 °C
1,05 kJ/kg.K při 30 °C
Měrná váha: 2,5 až 2,6 podle třídy
Mohsova stupnice tvrdosti: mezi 1 & 2
Hodnota pH: 8,5 – 10
Úbytek na hmotnosti: při 105 °C - 4,5 až 6,5%
při 950 °C - 8,5 až 10,0%
Poměr stran obrazu: podle dodávky, ta se pohybuje od 7:1 do 30:1 podle třídy. Mechanické zpracování může zvýšit poměr stran obrazu na 50:1. Chemické a mechanické zpracování zvýší poměr stran obrazu na 200:1.
Měnič kationů: Měnitelný kation, který je běžně přítomen ve vermikulitu, je hořčík. Kapacita měnění kationů vermikulitu z Palabory je až 600 jedné tisíciny ekvivalentu na kilogram. Rychlost měnění kationů bude záviset na exponované povrchové ploše, proto se nejlepších výsledků dosahuje pomocí exfoliovaného vermikulitu.
tel.: 381 549 111
fax: 381 581 071
e-mail: grena@grena.cz
pouze výrobky
se špičkovou kvalitou
sp cz en ru Latinoamérica Latinoamérica Netherlands Turkey Lithuania Poland Italy Austria Hungary Ukraine Germany Swiss
Kuchyňská dvířka E-shop
...