Dřevěná stropní konstrukce REI 60

 

Deska  Grenaboard kotvena přímo na dřevěné nosné trospní konstrukci.

Deska je připevněna přímo na spodní plochu dřevěných trámů vruty 3,5 x 45 mm v rozteči 200 mm. Vruty umístěte min. 10 mm od okraje desky.

Spoje desek překryty bandážní páskou, šíře 50 mm a přetmeleny tmelem na bázi sádry.

Požární odolnost konstrukce REI 60  Reference.

Trámová konstrukce

Dřevěné trámy z rostlého smrkového dřeva nebo hustší dřevina o min. průřezu 100 x 200 mm. Rozteč trámů max .600 mm.

Podlaha - záklop trámové konstrukce

 • dřevotřísková deska o tloušťce min. 22 mm a objemové hmotnosti min. 650 kg/m3 nebo jiný materiáll, případně kombinace materiálů o min. tloušťce 22 mm a min objemové hustotě 650 kg/m3
 • záklop kotven na trámovou konstrukci vruty 3,5 x 45 mm v rozteči 250 mm

Technické parametry

 • vermikulitová deska o tloušťce 16 mm
 • objemové hmotnosti 480 kg/m3
 • oboustranně potažena papírem
 • formát 1200 x 2400 mm
 • hmotnost desky 7,70 kg/m2; 22,1 kg/deska

Základní podmínky

 • maximální rozměr stropní konstrukce bez podepření 3 x 4 m
 • minimální dutina mezi záklopem a deskou Grenaboard 200 mm = min. výška trámů
 • sklon konstrukce je v rozmezí 0 - 25°
 • v dutině není žádný hořlavý materiál

Další podmínky uvedeny v montážním postupu.

Pro montáž požárně-odolných konstrukcí je předepsáno odborné proškolení montážní firmy.

Všeobecné požadavky pro stropy a podhledy s požární odolností

Požární stropy jsou stavební konstrukce bránící požáru ve svislém směru, tzn. že v tomto směru oddělují sousedící požární úseky. Požární odolnost a druh konstrukcí (z hlediska reakce na oheň) se stanoví podle stupně požární bezpečnosti požárního úseku pod požárním stropem (podhledem).

Požární stropy nebo stropy uvnitř požárního úseku, jejichž nedílnou součástí jsou podhledy (podhledy se závislou funkcí), se posuzují jako jeden celek. Příspěvek požárně ochranné funkce zavěšených podhledů se závislou funkcí, které zvyšují požární odolnost stropní konstrukce, závisí na charakteru podhledové i stropní konstrukce.

Požární stropy nebo stropy uvnitř požárního úseku se zavěšenými podhledy (podhledy s nezávislou funkcí), kde se mezi podhledem a stropní konstrukcí vyskytuje požární zatížení (např. kabelové rozvody, potrubí s hořlavými kapalinami nebo plyny apod.), přičemž podhled má požárně odolnou funkci, se posuzují buď jako dvě samostatné vodorovné konstrukce a prostor mezi podhledem a stropem se považuje za samostatný požární úsek, nebo se za určitých podmínek posuzují jako jeden celek.

Ve všech případech, kdy se mezi stropní podhledovou konstrukcí nachází požární zatížení se podhledová konstrukce posuzuje jak z horní strany (s ohledem na požární zatížení nad podhledem) tak z dolní strany (s ohledem na požární riziko pod podhledem).
Pro všechny druhy podhledových konstrukcí jsou vhodné velmi lehké a pevné nehořlavé desky Grenaboard.

 

tel.: 381 549 111
fax: 381 581 071
e-mail: grena@grena.cz
pouze výrobky
se špičkovou kvalitou
sp cz en ru Latinoamérica Latinoamérica Netherlands Turkey Lithuania Poland Italy Austria Hungary Ukraine Germany Swiss
Kuchyňská dvířka E-shop
...