Dřevěné trámy

 

Zavěšený podhled z desek Grenaboard na dřevěné trámové konstrukci. Reference.

Technické parametry

 • vermikulitová deska o tloušťce 16 mm
 • objemové hmotnosti 480 kg/m3
 • oboustranně potažena papírem
 • formát 1200 x 2400 mm
 • hmotnost desky 7,70 kg/m2; 22,1 kg/deska

Obr. 1. Protipožární podhled z desek Grenaboard na dřevěné trámové konstrukci, záklop trapézový plech a případně nadbetonávka.

Obr. 2. Zavěšený protipožární podhled z desek Grenaboard na dřevěné trámové konstrukci, záklop prkna.

Obr. 3. Zavěšený protipožární podhled z desek Grenaboard na dřevěné trámové konstrukci, záklop OSB deska.

Nosné stropy chráněné deskami Grenaboard

 
 Odolnost
 Nosná konstrukce - dřevěné trámy Rozteč nosných CD
profilů (mm) 
Rozteč CD rychlozávěsů na nosném
CD profilu (mm)
 
 minimální rozměry trámu (mm)

 
 
 

R 30

R 45
 
 
 
 

 22 x 50  
 
 
 
 
 
 
 
  600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  750
 
 
 
 
 22 x 100
 32 x 50
 32 x 100
 38 x 50
 40 x 120
 50 x 50
 
 
 
R 60
 
 
 
 
 50 x 100
 50 x 150
 63 x 160
 75 x 175
 80 x 160
 120 x 60
 120 x 200
 140 x 200
R 90  160 x 240

Základní podmínky

 • nad podhledovou deskou Grenaboard vložena minerální vlna o tloušťce min. 40 mm a objemové hmotnosti min. 40 kg/m3
 • výška dutiny mezi spodním límcem stropní desky a horním lícem desky Grenaboard je nejméně 264 mm
 • sklon konstrukce je v rozmezí 0 - 25°
 • v dutině není žádný hořlavý materiál
 • do podhledu možno instalovat stropní svítidlo či revizní otvor o rozměru 600x600 mm
 • materiál stropní desky nad dřevěnými nosníky není omezen, možno použít beton, dřevo, plech, desky z různých materiálů apod.
 • návrhová teplota oceli kalkulována na 500 °C. Pro jiné teploty se prosíme obraťte na zástupce firmy Grena a.s.
 • možnost použít CD rychlozávěsů plochých nebo rychlozávěsů CD čtyřbodových
 • další podmínky uvedeny v montážním postupu
 • pro montáž požárně-odolných konstrukcí je předepsáno odborné proškolení montážní firmy

Všeobecné požadavky pro stropy a podhledy s požární odolností

Požární stropy jsou stavební konstrukce bránící požáru ve svislém směru, tzn. že v tomto směru oddělují sousedící požární úseky. Požární odolnost a druh konstrukcí (z hlediska reakce na oheň) se stanoví podle stupně požární bezpečnosti požárního úseku pod požárním stropem (podhledem). Požární stropy nebo stropy uvnitř požárního úseku, jejichž nedílnou součástí jsou podhledy (podhledy se závislou funkcí), se posuzují jako jeden celek. Příspěvek požárně ochranné funkce zavěšených podhledů se závislou funkcí, které zvyšují požární odolnost stropní konstrukce, závisí na charakteru podhledové i stropní konstrukce.

Požární stropy nebo stropy uvnitř požárního úseku se zavěšenými podhledy (podhledy s nezávislou funkcí), kde se mezi podhledem a stropní konstrukcí vyskytuje požární zatížení (např. kabelové rozvody, potrubí s hořlavými kapalinami nebo plyny apod.), přičemž podhled má požárně odolnou funkci, se posuzují buď jako dvě samostatné vodorovné konstrukce a prostor mezi podhledem a stropem se považuje za samostatný požární úsek, nebo se za určitých podmínek posuzují jako jeden celek.

Ve všech případech, kdy se mezi stropní podhledovou konstrukcí nachází požární zatížení se podhledová konstrukce posuzuje jak z horní strany (s ohledem na požární zatížení nad podhledem) tak z dolní strany (s ohledem na požární riziko pod podhledem). Pro všechny druhy podhledových konstrukcí jsou vhodné velmi lehké a pevné nehořlavé desky Grenaboard.

 

 

tel.: 381 549 111
fax: 381 581 071
e-mail: grena@grena.cz
pouze výrobky
se špičkovou kvalitou
sp cz en ru Latinoamérica Latinoamérica Netherlands Turkey Lithuania Poland Italy Austria Hungary Ukraine Germany Swiss
Kuchyňská dvířka E-shop
...