Grenaboard

Grenaboard
 
 

Grenaboard je velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobená z expandovaného vermikulitu a anorganického pojiva. Tato deska je potažena oboustranně papírem a po všech čtyřech hranách prolisována pro snadné zatmelení spár.

Je certifikovaná pro zvýšení požárních odolností stropních konstrukcí různých typů s odolností až 180 min. viz. Podhledy

Deska Grenaboard je certifikovaná ve funkci protipožární membrány pro různé typy stropních konstrukcí, buď zavěšená pod stropní konstrukci nebo přímo na dřevěném trámovém stropu.

 

Parametry

Popis      Vermikulitová deska s povrchem papír
Rozměry desek   mm 1200 x 2400 x 16
Objemová hmotnost   kg/m3 480
Tolerance tloušťky   mm +-0,3
Tolerance hrubého formátu   mm +-2
Reakce na oheň dle EN 13 501:1     A1, nehořlavá
Index šíření plamene i S s povrchem papír   mm/min  26, 80
Odolnost proti nasákavosti vody dle ČSN EN 12 087   g/cm3 2hod - 0,12, 24 hod - 0,28, 48 hod - 0,48
Pevnost v ohybu (v podélném i příčném směru)   MPa tl. desky 16 mm - 8,10
Pevnost v tlaku   MPa 2,95
Pevnost proti vytržení šroubu ČSN EN 320 povrchem papír   N tl. desky 16 mm - 450
Zvuková neprůzvučnost dle ČSN EN ISO 140-3   dB tl. desky 16 mm - 28  
Hodnota pH     5,5
Součinitel odporu proti difúzi plynů       1,5 . 10-7 m2
Tepelná vodivost při 20 oC   W/mK 0,17
Tepelná roztažnost   m/mK 8,5 . 10-6
Obsah vlhkosti (baleno ve folii)   % 4 - 8
Chemické složení: Al2O3  % 9,10
SiO2 % 54,75
MgO % 23,48
 Alkali % 5,21

Všechny technické údaje jsou z produkce ze střední úrovně kvality a jsou v požadované toleranci. Všechny data odpovídají poslednímu stavu a technickým možnostem měření a jsou posouzeny naší nejlepší znalostí.

Vyhrazujeme si právo na vzniklé chyby, způsobené dnes známou metodikou měřících postupů.

Pro další detaily si vyžádejte bezpečností list produktu.

tel.: 381 549 111
fax: 381 581 071
e-mail: grena@grena.cz
pouze výrobky
se špičkovou kvalitou
sp cz en ru Latinoamérica Latinoamérica Netherlands Turkey Lithuania Poland Italy Austria Hungary Ukraine Germany Swiss
Kuchyňská dvířka E-shop
...