Kategorie sortimentu

Grenamat AL

AL 

Grenamat AL je nehořlavá deska vyrobená z expandovaného vermikulitu a anorganického pojiva. Neobsahuje žádná minerální či skleněná vlákna nebo azbest. Je ekologicky nezávadná a odolává vysokým teplotám až do 1200 °C. Desky vykazují velmi dobré zvukově a tepelně izolační vlastnosti.

Reakce na oheň samotné desky bez povrchové úpravy dle ČSN EN 13501-1, třída A1
Reakce na oheň Grenamat AL s povrchem CPL, HPL, papírem, papírem s potiskem nebo dýhou dle ČSN EN 13501-1, třída A2 - s1,d0

Výhodou vermikulitové desky je její jednoduchá opracovatelnost běžnými dřevoobráběcími nástroji a možnost snadné povrchové úpravy.

Nehořlavá deska Grenamat AL se používá k ochraně stavebních konstrukcí před požárem - protipožární příčky, předsazené stěny, ochrana ocelových konstrukcí, vzduchotechnického potrubí, potrubí pro odvod kouře a tepla, kouřové zástěny, ochrana karbonových lamel, obklady stěn v únikových prostorách, požární obklady výtahových a instalačních šachet, zvyšování požárních odolností stávajících konstrukcí...

Na speciální konstrukce: výplně ocelových požárních uzávěrů, výplně steň trezorů a trezorových skříní...

Deska Grenamat AL je zároveň odzkoušena spolu s povrchovými úpravami folií CPL, HPL a přírodní dýhou. Zvolit si můžete i technologii digitálního potisku, která nabízí nevídané designové možnosti zušlechtění povrchu desek Grenamat a jejich využití v interiéru. Pro potisk je využíván ekologický a zdravotně nezávadný UV inkoust, který je odolný vyblednutí. Na desky Grenamat si můžete nechat vytisknout jakýkoliv motiv, fotografii, logo, a to buď na celou plochu desky, nebo jen její část.

Další informace získáte u našich obchodních zástupců pro protipožární, nehořlavé a žáruvzdorné desky Grenamat.

Technické údaje

  • formáty desek (mm): 1220 x 2440, po dohodě jiné formáty
  • objemová hmotnost (kg.m-3): 400 - 800
  • tloušťky (mm): 8 - 55

Příklady použití

         
 obklady nosniku  meziokenní výplně  protipožární dvířka  vzduchotechnika  zvukove izolační panely  výroba nábytku
 obklady ocelových nosníků meziokenní výplně  protipožární dvířka  vzduchotechnika

 zvuk. izol. panely

 výroba nábytku

Povrchové úpravy

HPL - High pressure laminate
 
Vysokotlaký laminát, dodáván v deskách v daných rozměrech, povrchová úprava v doporučené tloušťce do 0,8 mm a výhřevnosti 15 MJ.Tato podmínka zaručuje použití desek Grenamat i v chráněných únikových cestách. HPL je možné nabídnout v nepřeberné škále dekorů: dřevo-dekory, uni-barvy, speciality jako fotografie apod. Nutno povrchově upravovat oboustranně (protitah). Velmi odolný a tvrdý povrch, snadná údržba. Použití v exponovaných prostorách. HPL se používá také na plovoucí podlahy a kuchyňské desky. HPL 
CPL - Continuously pressed laminate
 
Laminát vyráběný v rolích, výhodou je nižší cena a možnost povrchově upravovat různé délky a šířky desek, povrchová úprava dp 0,2 mm a výhřevnosti 4 MJ v nepřeberné škále dekorů, dřevo-dekory, uni-barvy, speciality jako fotografie apod. Nutno povrchově upravovat oboustranně (protitah). Odolný a tvrdý povrch, snadná údržba. Použití v exponovaných prostorách. V kombinaci s deskou Grenamat AL je třída reakce na oheň A2-s1,d0.  CPL
Přírodní dýha
 
Použití v prostorách s důrazem na kvalitu a přírodní materiál, povrchově upravené desky oboustranně, jako protitah možno použít papír či kvalitu dýhy C. Velmi náročný ale exklusivní povrch, po formátování nutno brousit a lakovat. Přesto v kombinaci s deskou Grenamat AL je třída reakce na oheň A2-s1,d0.  přírodní dýha
Přírodní dýha s transparentním melaminem
 
Použití v prostorách s důrazem na vysokou kavlitu a přírodní materiál, povrchově upravené desky oboustranně, jako protitah možno použít HPL. Po nanesení povrchu není nutno dalších dodatečných úprav, povrch je již v konečné úpravě. Odolný a tvrdý povrch, snadná údržba. Použití v exponovaných prostorách.  Melam
Papír, papír s digitálním potiskem
 

Použití spíše pro zpevnění základní desky Grenamat AL nebo jako podklad pro další povrchovou úpravu - např. digitální potisk, barvu. Tato povrchová úprava spolu s nehořlavou deskou Grenamat AL je v třídě reakce na oheň A2-s1,d0. Pro zachování této třídy hořlavosti je v případě nanášení barev nutno použít barvy vodou ředitelné.

Pro digitální potisk je využíván ekologický a zdravotně nezávadný UV inkoust, který je odolný vyblednutí.

 papír
Barva
 
Na desky Grenamat je možné nanášet dekorativní barvy, vzhledem k požárním požadavkům doporučujeme vodou ředitelné - akrylátové. Na desku Grenamat AL je možné nanášet barvu přímo i bez penetrace. U desky Grenamat B doporučujeme použít pod barvu podkladový papír pro zvýšení kvality povrchu. Poté je možno použít i vápenno-akrylové barvy.  barva
Omítka
 
Tenkostěnnou omítku je možno nanášet přímo na desky Grenamat stěrkováním či válečkováním v závislosti na typu omítky. Pro zlepšení kvality spár doporučujeme pod omítku nastřílet perlinku, přetáhnout nosnou základní omítkou či lepidlem a poté aplikovat tenkostěnnou omítku. Na závěr je možné aplikovat i barvu. Toto řešení je vhodné na stěny s požadavkem designu omítkových stěn či stropů.  omítka

Práce s deskami

Formátování, vrtání, frézování, spojování
 
Desky Grenamat lze jednoduše opracovávat běžnými dřevoobráběcími nástroji. Doporučujeme použít nástroje s tvrdokovu nebo s plátky ze slinutých karbidů. Při práci doporučujeme použít odsávací zařízení. Prach z řezání neobsahuje žádné škodlivé látky a je nehořlavý.
 
Hrany a zakončení
hrany a zakončení 
Desky Grenamat je možno opatřit hranou (HPL, ABS, masiv), upravit jako postforming apod. Způsob provedení je obdobný jako u běžné dřevotřískové desky
Speciální úpravy - ohýbání
Ohybání
 
Ohýbání desek Grenamat do oblouků je možné jen několika způsoby. Desku je možné po nalepení jedné strany povrchové vrstvy (CPL, HPL, dýha, papír) navlhčit a poté ohnout dle šablony a stáhnout do tvarované formy. Tento způsob je náročný, proto doporučujeme desku po nanesení jedné vrstvy drážkovat (prořezat) pilou tl. cca 4 mm v rozteči cca 10 mm a poté ohnout do požadovaného rádiusu dle šablony. Poté nalepit protitahovou vrstvu či stejně profrézovanou desku řezy k sobě, stáhnout a lepidlo nechat zaschnout.
Balení a skladování
 
Desky Grenamat jsou baleny do strečové fólie na paletě, přikryty ochranou dřevotřískovou deskou, rohy chráněny tvrdým kartonem, spáskovány proti pohybu a označeny. Toto balení zajišťuje dostatečnou ochranu před poškozením a vlhkostí prostředí. Pro delší transporty je možno desky balit do pevných dřevěných boxů, které odolají i hrubšímu zacházení. Desky Grenamat musí být skladovány v suchých a krytých prostorách s maximální vlhkostí vzduchu 80 %.
Manipulace
 
S deskami Grenamat umístěnými na paletě doporučujeme manipulovat v horizontální poloze. Desky musí být zajištěny proti ohybu a dostatečně podloženy., aby nedocházelo k prohýbání desek. Přenášení desek doporučujeme ve svislé poloze, kdy nehrozí nebezpečí rozlomení desky.
Údržba a ošetření
 
Desky Grenamat je možno ošetřit běžnými čistícími prostředky, lehce navlhčit. Není možné používat k očištění vodu. Desky jsou snadno nasákavé. Pokud jsou desky Grenamat opatřeny povrchovou úpravou, pak je možné je ošetřovat dle doporučení dodavatele povrchových úprav (CPL, HPL, dýha, papír).
Obrábění běžnými dřevoobráběcími nástroji
drážkování vrtání sponkování šroubování frézování frézování tvarů řezání
drážkování vrtání sponkování šroubování frézování frézování tvarů řezání

 

tel.: 381 549 111
fax: 381 581 071
e-mail: grena@grena.cz
pouze výrobky
se špičkovou kvalitou
sp cz en ru Latinoamérica Latinoamérica Netherlands Turkey Lithuania Poland Italy Austria Hungary Ukraine Germany Swiss
Kuchyňská dvířka E-shop