Grenatherm sálavá konstrukční deska


 
 

GRENATHERM 750 - ZCELA NOVÝ TYP 100 % ZDRAVÉ NEZÁVADNÉ, SÁLAVÉ, VERMIKULITOVÉ, KONSTRUKČNÍ DESKY, KTERÉ OTEVÍRAJÍ STAVBĚ KRBŮ NOVÉ OBZORY

 

S deskami Grenatherm nejen zdravě a jednoduše postavíte krbový plášť, ale současně zabezpečíte dostatečnou sálavost, a to vše v jednom kroku.

Sálavé desky Grenatherm jsou vyráběny z expandovaného vermikulitu a speciálního anorganického pojiva, kdy tato kombinace umožňuje vysokou odolnost proti teplotním šokům a zároveň i požadovanou sálavou vlastnost.
Desky jsou 100% zdravotně nezávadné. Neobsahují žádná azbestová, skleněná ani minerální vlákna. Mají dostatečnou pevnost a mechanickou stabilitu.
Vlastnosti desek Grenatherm se nemění, nedochází k jejich degradaci stárnutím a to ani při vystavením vysokým teplotám. Při vysokých teplotách a ani při výpalu nedochází k žádným výparům.

Charakteristika desky:

Sálavého efektu desky je dosaženo vyšší objemovou hmotností 750 kg/m3 a speciálním složením anorganického pojiva, které zrychluje prostup tepla materiálem. Vyšší objemová hmotnost spolu nese i lepší mechanické pevnosti. Deska je velmi kompaktní a přesné formáty desek urychlují stavbu krbu. Délka desky dovoluje použití jako překladu i nad rozměrnější krbové vložky bez spojování dvou kusů dohromady.
Vlastnosti Grenathermu 750 jsou nastaveny tak, aby deska předávala zdravé sálavé teplo, měla vysokou pevnost a aby bylo možné desku zpracovávat standardními ručními dřevoobráběcími nástroji. Deska Grenatherm vám umožňuje během jednoho dne jednoduše a ekonomicky postavit spolehlivou a sálavou obestavbu, což bylo do nedávna nemožné.

Technické informace:

 • Formát 1200x600x25 mm
 • Objemová hmotnost 750 kg/m3
 • Tolerance tloušťky +/- 0,3 m3
 • Klasifikační teplota 950 °C
 • Třída Reakce na oheň dle ČSN EN 13 501-1 - A1 nehořlavá
 • Pevnost v tlaku, deformace do 10 % 4,38 N/mm2
 • Tolerance objemové hmotnosti +- 10 %
 • Tepelná kapacita 0,924 kJ/kgK
 • Tepelná roztažnost 8,5 . 10 -6 m/mK
 • Tepelná vodivost při 800 °C 0,375 W/mK

Hlavní výhody:

 • stavební a sálavý prvek v jednom
 • není zapotřebí dalších montážních prvků
 • kvalitní, rychlé a ekonomické řešení
 • jednoduché opracování běžnými nástroji
 • snadná povrchová úprava
 • ekelogický a přírodní materiál
 • dlouhodobá stabilita materiálu
 • doporučeno odborníky v oboru kamnářství 

 

Proč sálavý teplovzdušný krb?

Sálavý teplovzdušný krb v první fázi topení ohřívá vzduch klasickým způsobem, kdy mřížkami poskytuje rychlé teplo do vytápěného prostoru. Po prohřátí Grenathermu začíná krb předávat tepelnou energii skrze svůj plášť sáláním. Poměr předávání tepelného výkonu krbu se tedy dělí mezi konvenční vytápění vzduchem (pomocí mřížek) a sálání. Různými technologickými postupy stavby a správným výběrem krbové vložky lze docílit i akumulačních vlastností krbu. Akumulační vlastnosti krbů začínají být díky stále menší energetické náročnosti budov nutností. Dosáhnete rozložení tepelného výkonu v čase.

Grenatherm 25 mm

Vnitřní teplota v komoře
Vnitřní povrchová teplota
Vnější povrchová teplota
Tepelný výkon / 1m2 W/m2
Akumulované teplo / 1m2 kJ/m2
Čas prostupu tepla deskou (min)
200
150
85
777
1 698
37
150
111
67
518
1195
67

Proč sálavé teplo?

Sálavé teplo je pro člověka zdravé, přirozené a příjemné. Prohřívá okolní prostor elektromagnetickým zářením stejně jako Slunce. Toto záření ohřívá předměty, stěny, lidi, neohřívá však vzduch mezi nimi přímo. Sálavé teplo tedy nelze vyvětrat. Sálavé materiály z teplovzdušného krbu odvádějí tepelnou energii, což zmírňuje riziko přepalování vzduchu. Sálavý teplovzdušný krb také snižuje vysušování vzduchu ve vytápěném objektu a teplotní rozdíly ve vytápěném prostoru. Tato technologie stavby krbu dále snižuje teplotní rozdíly ve vytápěném prostoru. Oproti tomu horkovzdušné vytápění bez sálání způsobuje vznik vyšších teplot u stropu, než u podlahy.

Stavba krbového pláště z desek Grenatherm:

 

 

Sálavý horkovzdušný

Využijete ho při stavbě horkovzdušných krbů, kde je požadavek sálavého tepla a není zapotřebí akumulační schopnost topidla. Při správném dimenzování topidla a jeho technickém navržení dosáhnete požadovaného sálání do 60 minut po roztopení.

 

Sálavý systémový akumulační horkovzdušný

Správný výběr krbové vložky či technologie stavby vám zajistí akumulační schopnost krbu.
Pokud použijete krbovou vložku, která je osazena akumulačními prstenci, nebo boční akumulační sadou, zajistíte tím akumulaci a rozložení vyrobeného tepla v čase. Tento typ vytápění je z hlediska snižující se energetické náročnosti budov čím dál preferovanější.

 

Sálavý zděný akumulační horkovzdušný krb

V případě, že krbová vložka v příslušenství nenabízí certifikované a testované akumulační příslušenství, lze docílit akumulační schopnosti krbu technologickým postupem výstavby a správnou volbou stavebních materiálů. Za krbovou vložku se následujícím způsobem vystaví akumulační stěna z doporučených akumulačních materiálů (např. SILATERM GRAFIT).
Velké využití Grenatherm nabízí u sálavých obestaveb krbových vložek s dvou či třístranným prosklením. Zde se vrchní těžká nástavba nad krbovou vložkou z klasických těžkých sálavých materiálů velmi těžko vynáší.

Zpracování a skladování:

Grenatherm 750 se velmi lehce a přesně zpracovává ručními, či elektrickými nástroji na dřevo. Při ručním řezání nemotorovými nástroji je Grenatherm stejně jako ostatní vermikulitové desky téměř bezprašný. Vzniklé „piliny“ jsou těžké. Padají rovnou na zem, kde se jednoduše dají zamést. Piliny se nevpíjí do žádných povrchů dlažeb – nezpůsobují žádné sekundární škody. K manipulaci s deskami nejsou zapotřebí ochranné rukavice. Nešpiní textil.
Desky se k sobě lepí pouze speciálním lepidlem Grenapaste. Jeho smrštivost je laděna na vlastnosti vermikulitových desek. Lepidlo se dodává v kilových sáčcích a je přímo z výroby připraveno k použití.
Stačí 1 minutu prohnětat sáček. Lepené spoje čistěte od nečistot suchou a čistou houbičkou, či hadrem.

Grenatherm 750 při lepení šroubujte pomocí samořezných vrutů se zápustnou hlavou. Tento pracovní postup vám dovoluje neustále pokračovat ve výstavbě. Nemusíte čekat, než vám zatuhne lepidlo.
Jako povrchovou úpravu používejte kamnářskou perlinku, malty a omítky značky SILATERM.
Nezpracovávejte pomocí vodní pily a skladujte v interiéru (viz. Bezpečnostní list).

Práce s deskami Grenatherm je velmi snadná.

Obrábění běžnými dřevoobráběcími nástroji
řezání řezání vrtání sponkování šroubování frézování frézování tvarů drážkování
ruční řez. tvarů řezání vrtání sponkování šroubování frézování frézování tvarů drážkování
tel.: 381 549 111
fax: 381 581 071
e-mail: grena@grena.cz
pouze výrobky
se špičkovou kvalitou
sp cz en ru Latinoamérica Latinoamérica Netherlands Turkey Lithuania Poland Italy Austria Hungary Ukraine Germany Swiss
Kuchyňská dvířka E-shop
...