Kategorie sortimentu

Informace

Společnost Grena a.s. jako první v České republice zahájila výrobu žáruvzdorných a izolačních materiálů z vermikulitu. V průmyslu se pro izolaci tepelných zařízení používají zejména lehčené tepelně izolační žáro-technické materiály, které se dají snadno opracovávat, mají vysoké izolační schopnosti, jsou rezistentní tepelným šokům s vysokou mírou trvanlivosti. K těmto materiálům právě patří desky vyrobené z vermikulitu.

Izolační konstrukční desky Grenaisol jsou určeny pro veškeré izolace tepelných zdrojů (obj. hm. 430 kg/m3). Jsou určeny především pro obestavbu krbových vložek, ochranu konstrukcí před sáláním tepla (stěny, průchodky stropů, stěn, apod.)

Více informací o Grenaisol zde

Stavba krbu - návod

Sálavé konstrukční desky Grenatherm jsou zdravotně nezávadné desky vyrobené z vermikulitu (expandované horniny). Sálavého efektu desky dochází díky vysoké objemové hmotnosti 750 kg/m3 a speciálnímu složení pojiva, které zrychluje prostup tepla materiálem. Tato vysoká objemová hmotnost spolu nese i vysoké pevnosti. Deska je velmi kompaktní. Velké a přesné formáty desek urychlují stavbu krbu. Délka desky dovoluje použití jako překlad nad krbovou vložku bez spojování dvou kusů dohromady.

Více informací o Grenatherm zde

Grenalight je izolační nekonstrukční deska určená pro co nejkvalitnější izolaci krbů, kamen, sporáků a jiných topidel. Není určena pro stavbu druhých plášťů krbů. Deska Grenalight byla vyvinuta na základě požadavku zákazníků - kamnářů, kteří hledali alternativu k zavedeným produktům na trhu. Deska Grenalight je velmi lehká (obj. hm. 350 kg/m3), a současně pevná. Vyrábí se 100% z přírodních materiálů.

Desky doporučujeme kombinovat s deskami Grenaisol a Grenatherm. Desky Grenalight se mohou používat pouze v případě nenosných a nekonstrukčních částí obestaveb.

Více informací o Grenalight zde

Žáruvzdorné desky Grenamat AS, určené pro vnitřní vyzdívky krbů, kamen, krbových vložek a dalších topidel s úspěchem nahrazují šamotové vyzdívky z několika důvodů:

  •  Nová konstrukce topidel vyžaduje vyšší teplotu spalování a tím snížení emisí. Dnešní výrobci se nespokojí s pouhým “spálením” dřeva, ale využívají horkých plynů s několikanásobným stupněm spalování 2 – 3x, což vede k vyšším teplotám spalování, nižším emisím a samozřejmě k úsporám na palivu. Tyto konstrukce pak preferují právě vermikulitové desky, které umožňují vyšší teploty spalování bez obavy z poškození topeniště či topidla.
  • Desky z vermikulitu jsou lehké, objemová hmotnost 400 – 900 kg/m3, a to vede k úsporám na dopravách konečných výrobků od výrobce k zákazníkovi, v porovnání se žárobetonem či šamotem.
  • Desky z vermikulitu se dají opracovávat běžnými dřevo-nástroji a tak je možná výměna či přizpůsobení topenišť bez nutnosti výroby speciální forem pro výrobky.
  • Vermikulit je v zásadě expandovaný kámen, který je ekologický, zdravotně nezávadný a z materiálu se nevypařují žádné látky ani při vysokém žáru.
  • Vermikulit je nehořlavý a taví se až při teplotách kolem 1300 °C

Více informací o Grenamat AS zde

tel.: 381 549 111
fax: 381 581 071
e-mail: grena@grena.cz
pouze výrobky
se špičkovou kvalitou
sp cz en ru Latinoamérica Latinoamérica Netherlands Turkey Lithuania Poland Italy Austria Hungary Ukraine Germany Swiss
Kuchyňská dvířka E-shop