Kategorie sortimentu

Klebepaste


 
 

Univerzální lepidlo pro vysoké teploty do 1200 °C.

Vlastnosti:

 • Grena Klebepaste je anorganické lepidlo, které při vysokých teplotách neuvolňuje žádné plyny nebo hořlavé látky
 • lepidlo je rozpustné ve vodě
 • obě slepené části chraňte před vodou
 • znečištěné nářadí lze omýt vodou

Upozornění:

 • dráždí kůži
 • nebezpečí při zasažení očí, v případě kontaktu vypláchněte prodem tekoucí vody a konzultujte s lékařem
 • používejte ochranné pomůcky - vhodný oděv, rukavice a brýle

Zpracování:

 • před zpracováním dobře promíchejte, kartuše je nutno dobře "prohníst"
 • lepené plochy musí být čisté, suché a zbavené prachu a mastnot
 • zpracovávejte při teplotách nad + 10 °C
 • po nanesení lepidla zubatou stěrkou nebo "housenkou" na jednu lepenou plochu druhý suchý protikus lehce přitiskněte a krouživým pohybem lehce přitlačujte obě plochy k sobě k vyplnění všech spár
 • materiály je třeba k sobě přitisknout, v závislosti na teplotě pracovního prostředí do cca. 3 min. a dbát na to, aby lepidlo neuzavřelo svůj povrch (vytvoření škraloupu)
 • při nanesení většího množství lepidla stahujte přebytečné množství zubatou stěrkou
 • množství nánosu je závislé na lepených materiálech a pohybuje se v rozmezí 1 - 1,8 kg/m2
 • tuhnutí je závislé na plochách, druhu lepeného materiálu a na množství naneseného lepidla
 • při 20 °C je lepidlo vytvrzeno za 12 hodin

Způsob nanášení lepidla:

Balení a skladování:

 • lepidlo je dodáváno v plastových kartuších o hmotnosti 1000 gramů
 • trvanlivost min. 6 měsíců
 • skladujte od +5 °C do +25 °C
   

 

tel.: 381 549 111
fax: 381 581 071
e-mail: grena@grena.cz
pouze výrobky
se špičkovou kvalitou
sp cz en ru Latinoamérica Latinoamérica Netherlands Turkey Lithuania Poland Italy Austria Hungary Ukraine Germany Swiss
Kuchyňská dvířka E-shop