Konstrukční detaily

 • bez dalšího posouzení je možno použít maximální rozměr potrubí 1.250 x 1.000 mm,
 • výška vertikálního potrubí bez podpěry je možná do výše 5-ti metrů, není omezen počet podlaží, pokud je potrubí v každém podlaží podepřeno,
 • maximální povolený přetlak v potrubí 500 Pa, podtlak pak 1000 Pa,
 • platnost provedení je pouze pro čtyřstranné potrubí, dvou nebo třístranné není povoleno,
 • Závěsná zařízení pro vodorovná potrubí musí být zhotovena z oceli a musí mít takové rozměra, aby vypočítané napětí nepřestoupilo hodnoty uvedené v tabulce č.1,
 • maximální vzálenost závěsů 1,22 m,
 • sestavení potrubí z desek Grenamat AL je možné pomocí vrutů nebo pomocí ocelových spon,
 • spáry jsou překryty krycími pásky z desek Grenamat AL, šíře 100 mm, tloušťky 10 mm a přisponkovány k potrubí sponami,
 • všechny spoje a hlavy vrutů či spon zatmeleny lepidlem GrenaKlebepaste,
 • dimenze závěsových součástí a jejich vzdálenost dle statického výpočtu,
 • stavba konstrukce potrubí je podrobně v montážním návodu Grena a.s.,
 • montáž smí provádět jen výrobcem proškolená osoba nebo firma

Požární odolnost
Single dust

Tloušťka desek
Grenamat AL (mm)
Světlý průřez,
max. (mm)
Hmotnost desky
(kg/m2)
Hmotnost potrubí při max. průřezu
(kg/závěs á 1,22 m)
Max. povolená hmotnost na dvojici závěsných tyčí
(dimenze 9N/mm2)
E600 30 (ve - ho)
S 1000 single
27 1250 x 1000 16,10 98,21 M6 ...36,18 kg  
E600 60 (ve - ho)
S 1000 single
40 1250 x 1000 20,00 122,00 M8 ... 65,88 kg  
E600 90 (ve - ho)
S 1500 single
55 1250 x 1000 30,80 187,80 M10 ...104,40 kg M14 ...207,00 kg
E600 120 (ve-ho)
S 1500 single
55 1250 x 1000 30,80 187,80 M12 ...151,74 kg M16 ...282,60 kg

 

Požární odolnost
Multi dust

Tloušťka desek
Grenamat AL (mm)
Světlý průřez,
max. (mm)
Hmotnost desky
(kg/m2)
Hmotnost potrubí při max. průřezu
(kg/závěs á 1,22 m)
Max. povolená hmotnost na dvojici závěsných tyčí
(dimenze 9N/mm2)
EI 30 (ve - ho)
S 1000 multi
27 1250 x 1000 16,10 98,21 M6 ...36,18 kg M12 ...151,74 kg
EI 45 (ve - ho)
S 1000 multi
40 1250 x 1000 20,00 122,00 M8 ... 65,88 kg M14 ...207,00 kg
EI 60 (ve - ho)
S 1000 multi
40 1250 x 1000 20,00 122,00 M10 ...104,40 kg M16 ...282,60 kg
EI 90 (ve-ho)
S 1500 multi
55 1250 x 1000 30,80 187,80 M10 ...104,40 kg M16 ...282,60 kg
EI 120 (ve-ho)
S 1500 multi
55 1250 x 1000 30,80 187,80 M10 ...104,40 kg M16 ...282,60 kg

 

 

tel.: 381 549 111
fax: 381 581 071
e-mail: grena@grena.cz
pouze výrobky
se špičkovou kvalitou
sp cz en ru Latinoamérica Latinoamérica Netherlands Turkey Lithuania Poland Italy Austria Hungary Ukraine Germany Swiss
Kuchyňská dvířka E-shop
...