Kategorie sortimentu

Novoroční soutěž o dovolenou

Výhercem za pátý lednový týden se stává firma:
DŘEVO TRUST, a.s., pobočka Hradec Králové, zastoupená paní Ivanou Petříkovou!

Výhercem za čtvrtý lednový týden se stává firma:
Kili, s.r.o., pobočka Prostějov, zastoupená paní Ivanou Koutnou!

Výhercem za třetí lednový týden se stává firma:
Kili, s.r.o., pobočka Písek, zastoupená paní Ivetou Kolešovou!

Výhercem za druhý lednový týden se stává firma:
NÁBYTEK SERVIS a.s., Praha 10 Dolní Měcholupy, zastoupená slečnou Evou Kovrčovou!

Výherce za první lednový týden se stává firma:
DŘEVO TRUST, a.s., pobočka Lipník nad Bečvou, zastoupená panem ing. Jiřím Richterem!

Pravidla soutěže:
  • Soutěž „Vyhrajte novoroční dovolenou“ probíhá v termínu od 1.1. do 31.1.2007.
  • Soutěže se může zúčastnit každý odběratel společnosti GRENA, a.s., který si v tomto termínu objedná naše kuchyňská dvířka v minimálním počtu 15 ks na objednávku, a zároveň do této objednávky zřetelně vepíše SOUTĚŽ O DOVOLENOU, např. v OSKD do poznámky.
  • Všechny takové objednávky budou zařazeny do slosování, které proběhne každý lednový týden. 8.1.2007 budeme losovat z objednávek došlých za první lednový týden, 15.1.2007 za druhý , 22.1.2007 za třetí, 29.1.2007 za čtvrtý a 5.2.2007 za pátý lednový týden.
  • Do slosování nebudou zařazeny objednávky s pozdějším datumem odeslání než je 31.1.2007.
  • Výhrou je 5 dárkových poukazů na výběr dovolené každý v hodnotě 5.000,- Kč.
  • V termínech uvedených v bodě č. 3 bude na www.grena.cz zveřejněn vylosovaný vítěz. Výhra mu bude předána do 14 dnů ode dne jeho zveřejnění.
  • Ze soutěže budou vyřazeni všichni zaměstnanci společnosti Grena, a.s., včetně jejich rodinných příslušníků.
  • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí související s konáním soutěže.

S jakýmikoli dotazy se obraťte na adresu: GRENA, a.s., Martina Kubešová, Marketing, ČSA 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí, tel.: 381 549 126, e-mail: kubesova @ grena.cz.

tel.: 381 549 111
fax: 381 581 071
e-mail: grena@grena.cz
pouze výrobky
se špičkovou kvalitou
sp cz en ru Latinoamérica Latinoamérica Netherlands Turkey Lithuania Poland Italy Austria Hungary Ukraine Germany Swiss
Kuchyňská dvířka E-shop