Ochrana lamel

1. uhlíkovo - vláknité CFRP lamely

Uhlíkovo-vláknité CFRP lamely jsou vyrobeny z jednosměrně orientovaných uhlíkových vláken. Lamely se pojí pomocí Bishpenolu A, který je na bázi zatepla tuhnoucí vinyl-esterové pryskyřice. Minimální zastoupení uhlíkových vláken v lamele je 68 % hmotnostního podílu. Toto složení zaručuje kromě vysoké pevnosti i dlouhou životnost, vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a proti korozi.

Nabídka: 3 druhy lamel.
Dodávka: v pásech s odlepovací páskou na obou stranách.
Po odstranění pásky je povrch lamel vhodný pro spojení s podkladem, a to bez jakéhokoli dalšího čištění nebo ošetření.

 

Výrobek je určen pro protipožární obklady uhlíko-vláknitých CFRP lamel, ve vodorovné a svislé konstrukci. Obkladové nehořlavé desky Grenamat AL je možné povrchově upravit papírem, vysokotlakým laminátem, dýhou, natírat akrylátovými barvami, tapetovat, obkládat keramikou či nanášet tenkostěnné omítky. Výrobek není vhodný do exteriéru bez vhodné povrchové úpravy.

Typické aplikace
  • spolu s epoxidovým lepidlem jako dodatečný výztužný zesilovací systém pro stavební posílení betonových, zděných a dřevěných konstrukcí.
  • zesílení betonových nosníků, sloupů, plošných konstrukcí, mostovek, zdí, propustí a štol
  • zesílení dodatečně vybouraných nebo vyřezaných otvorů

Další informace o aplikaci viz. technický list Stado Carbo lamela.

2. Nehořlavé desky

Nehořlavá deska, dle reakce na oheň ČSN EN 13 501:1 v A1, vyrobená z expandovaného vermikulitu a onorganckého pojiva lisováním. Pevná a telativně lehká deska s objemovou hmotností od 480 do 800 kg/m3 a závislosti na tloušťce desky. Neobsahuje žádná minerální či skleněná vlákna nebo azbest. Je ekologicky nezávadná a odolává teplotám do 1350 °C. Deska vykazuje velmi dobré zvukově a tepelně izolační vlastnost.

Opracování běžnými dřevoobrýběcími nástroji.

 

Deska je hydrofobizovaná pro zvýšení odolnosti ve vlhém prostředí. Nehodí se do otevřeného venkovního prostředí.

Desku je možno povrchově upravovat akrylátovými barvami, tenkostěnnými omítkami nebo vysokotlakými lamináty (HPL), papírem či dýhovat.

Obkladové desky se vyrábějí na základě požadavku na požární odolnost konstrukce ve formátech dle typu umístění a šíře lamel, formáty 1220 x 2440 mm, 300 x 800 mm s vylisovanou drážkou pro lamelu o hloubce 10 mm šířce 100 mm.

Typické aplikace
  • ochrana stavebních konstrukcí před požárem, protipožární stěny a podhledy, ochrana ocelových prvků, vzduchotechnické potrubí apod.
  • tepelné izolace pecí, krbů a kamen
  • s povrchovou úpravou jako obklady únikových koridorů, požárních výtahů, revizní otvory apod.

Další informace o aplikaci viz. Technický list Grenamat AL.

Požární ochrana

Dimenzační tabulka pro požární odolnost R

Požární odolnost R [min]

Teplota sklovatění lepidla ℃

 

50

60

70

80

90

100

110

120

130

 

R 30

65

60

55

50

50

45

40

40

40

Tloušťka obkladu z desek Grenamat AL [mm]

R 45

80

75

70

65

60

55

55

50

50

R 60

-

-

-

80

75

70

65

60

60

R 90

-

-

-

-

-

-

80

80

70

 

Podmínky pro aplikaci

Návrh a montáž obkladů jako ochrana lamel deska Grenamat AL podléhá písemnému souhlasu společnosti Grena a.s., vydaného na základě proškolení.

Schválené a odzkoušené možnosti pbkladů

lamela 100 mm od
okraje otvoru

lamela více než 100 mm
od okraje otvoru

lamela méně než 100 mm
od okraje otvoru

lamela blíže než 100 mm
od sebe, možno obkládat
sdružené

 

 

tel.: 381 549 111
fax: 381 581 071
e-mail: grena@grena.cz
pouze výrobky
se špičkovou kvalitou
sp cz en ru Latinoamérica Latinoamérica Netherlands Turkey Lithuania Poland Italy Austria Hungary Ukraine Germany Swiss
Kuchyňská dvířka E-shop
...