Porovnání Grenaboardu a sádrokartonu

Grenaboard
 
 

Grenaboard je velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobená z expandovaného vermikulitu a anorganického pojiva. Tato deska je potažena oboustranně papírem a po všech čtyřech hranách prolisována pro snadné zatmelení spár.


Je certifikovaná pro zvýšení požárních odolností stropních konstrukcí různých typů s odolností až 180 min.

 

 

  Grenaboard Sádrokartonová deska
Hmotnost desky 7,7, kg/m2 od 10,5 kg/m2 do 14 kg/m2 dle tloušťky desky,
tloušťka desky v závislosti na požadované požární
odolnosti konstrukce
Závěsná konstrukce, počet CD profilů
a pomocných prvků

- Rozteč CD profilů vždy 600 mm pro všechny
konstrukce'
- Není třeba křížení CD profilů, desky dostatečně
pevné pro jeden směr nosných CD profilů
-Není třeba křížových spojek pro křížové spoje CD
profilů

- Rozteč CD profilů již od 450 mm
- Nutné křížení nosných CD profilů v rozteči
již od 450 mm
-Nutné křížové spojky CD profilů v rozteči
od 450x450 mm
 

Konstrukce podhledu, zdvojení vrstev
desek pro vyšší požárníodolnost

Pro všechny požární odolnosti a konstrukce
vždy stejná konstrukce podhledu jedna vrstva
desky, jeden typ a rozteče závěsné konstrukce
U odolností nad 45 min zdvojená vrstva
sádrokartonových desek nebo použitá deska
o podstatně větší tloušťce.
Vlivem zatížení konstrukce nutno zmenšit rozteče
CD profilů a tudíž zvýšit jejich počet, plus znásobit
počet závěsů.
Požární odolnost Dosaženy požární odolnosti až 180 min
v závislosti na typu stropní konstrukce.
Požární odolnosti max. do 120 min v závistosti
na typu stropní konstrukce
Zvuková izolace Odzkoušeno s minerální vlnou o tloušťce minimálně
40 mm s objemovou hmotností 40 kg/m2
pro zvýšení zvukové neprůzvučnosti instalovaných podhledů
 
Montáž Montáž je pro všechny typy stropních konstrukcí
a požární odolnosti shodná, se stejným počtem
a typem prvků.
Montáž je náročnější pro vyšší počet prvků,
především u vyšších požárních odolností
nad 45 min,nutno zdvojit vrstvy desek a použít více
nosných a pomocných prvků. (CD profily, závěsy,
spojky, vruty apod.)

 

tel.: 381 549 111
fax: 381 581 071
e-mail: grena@grena.cz
pouze výrobky
se špičkovou kvalitou
sp cz en ru Latinoamérica Latinoamérica Netherlands Turkey Lithuania Poland Italy Austria Hungary Ukraine Germany Swiss
Kuchyňská dvířka E-shop
...