Použití

Vermikulit je velmi universální nerost. Je čistý, bez vůně a zápachu a je odolný plísním. Dá se využit v mnoha aplikacích - většina z nich vyžaduje exfoliovaný vermikulit. Jakmile vermikulit projde exfoliací, je sterilní díky vysoké teplotě, které je vystaven při výrobě. Náš seznam základního využití vermikulitu vám může posloužit jako vodítko:

Stavební výrobky:

 • továrně vyrobené stavební desky
 • stavební omítky (cementové a sádrové)
 • speciální omítky (například akustické omítky a směsi na kontrolu kondenzace)
 • střešní a podlahové potěry o nízké objemové hmotnosti (cementové a asfaltové) - vermikulit, který je pokryt vrstvou asfaltu, lze použít jako suchou, odlehčenou střešní vrstvu. Tento druh vrstvy skýtá několik výhod, jelikož jeho tepelná vodivost je nízká, obsah vlhkosti je také nízký a kromě toho se jednoduše pokládá.
 • odlehčené a izolační betony - vermikulitový beton je odlehčený, má dobré izolační vlastnosti a je vnitřně žáruvzdorný. Lze jej použít pro podkladní vrstvy střech a podlah a při výrobě prefabrikovaných výrobků. Vermikulitový beton lze také použít jako obložení pro bojlery a jako protipožární materiál
 

Zednické izolace

 • výplňové izolace na půdy a do dutin - volně sypaný vermikulit lze použít mezi nosníky na půdách pro domácí izolaci. Volně plovoucí vlastnosti exfoliovaného vermikulitu zjednodušují jeho instalaci. Izolační vlastnosti vermikulitu významně snižují ztráty tepla v chladném počasí a udržují vnitřní teplotu v horkém období. Také může fungovat jako zvukotěsný materiál.
 • pasivní protipožární výrobky
 • obložení krbů a komínů - vermikulit je uznáván jako materiál, který je zejména vhodný pro požární ochranu. Mezi vermikulitové výrobky lze zařadit průmyslově vyrobené desky a panely a nátěry, které jsou vhodné pro mechanické i manuální nanášení omítek. Tyto nátěry se používají v petrochemickém průmyslu a při stavbě tunelů.
 • ohnivzdorné výrobky- vermikulit pro žáruvzdorné a tepelné izolace se běžně slepuje bauxitovým cementem, šamotem a silikátem. Vermikulitové výrobky poté snesou vysoké teploty až 1 1000C. Druhy ohnivzdorných výrobků: šamotové cihly, slévatelné bauxitové betony pro izolace, cihly, desky a speciální profily slepené bauxitem, silikátové izolační profily a odlévané výrobky

Profily a tvárnice lepené silikátem

 • lisované vermikulitové izolační tvárnice - lze je použít v pecích, spalovacích zařízeních, bojlerech, kamnech na dřevo a topných tělesech. Také stále více a více nahrazuje azbest nebo izolaci z umělých minerálních vláken. Vyrábí se jednoduché tvárnice až velice složité tvary v designu tak, aby vyhovovaly elektrickým prvkům, spojovacím šroubům atd.
 • vermikulitové omítky - lze je vyrábět buď ze sádry nebo Portlandského cementu. Výhody všech typů vermikulitových omítek nad běžnými omítkami: lepší krytí, lehčí zpracovatelnost, výtečná ohnivzdornost, menší tepelná vodivost, lepší přilnavost na širokou škálu podkladů. Vermikulit také snižuje oprýskávání omítek díky schopnosti vermikulitových částeček, které se přizpůsobují změně rozměrů. Vermikulitové omítky, ať již sádrové nebo cementové, lze aplikovat ručně nebo rozstřikováním. Jelikož je to neabrazivní plnivo, je vhodné ke stříkání a stříkané omítky mají hezký dekorativní vzhled.
 

Průmyslové

 • izolace v ocelárnách a slévárnách - díky své dobré tepelné izolaci, nízké objemové hmotnosti, přírodní žáruvzdornosti a snadné aplikaci je vermikulit nadmíru vhodný pro ocelárny a slévárny. Používá se jako vrchní vrstva u roztavené oceli, aby z ingotů a naběraček neunikalo teplo.
 • izolační profily
 • automobilové třecí obložení (obložení brzd a spojek) - vermikulit se v současné době používá v průmyslu, který se zabývá třecím obložením jako bezpečná alternativa azbestu. Na tomto poli hraje důležitou roli.
 • žáruvzdorné profily a izolace
 • Vermikulit - průmyslové využití Vermikulit - průmyslové využití
 • vermikulitové disperze
 • těsnění (vermikulit se totiž odlupuje až při nízké teplotě)
 • vrchní vrstva a celkové izolace ocelových konstrukcí
 • důlní těsnící prostředky
 • přísady při vrtání ropných vrtů
 • materiály na kontrolu znečištění
 • plniva do maleb (tmelů) těsnících prostředků
 • podložky pro automobilové výfukové katalyzátory
 • antibubnující směsi
 • forma pro lití skla
 • podložky pro tavení a opracování zlata a šperků pro zlatníky
 • absorbent ropných látek při haváriích, především na vodní hladině - materiál po nasáknutí olejem plave na hladině a je možno jej z hladiny snadno „shrábnout“ . Po sebrání olej odstředit a znovu použít.
 

Zahradnictví

 • vermikulit se dobře zavedl jako růstové médium. Nejběžněji se používá v kompostech, obvykle v kombinaci s rašelinou a kokosovým vláknem. Kompost s vermikulitem/rašelinou nebo kokosovým vláknem naskýtá ideální podmínky pro růst rostlin. Vermikulitové částečky v kompostu zlepšují provzdušňování, zadržují vlhkost a podporují stálé uvolňování přidávaných umělých hnojiv a sám vermikulit dodává draslík, hořčík a mnoho stopových prvků. Poměr vzduchu/vody v kompostech z vermikulitu/rašeliny nebo v kompostech z kokosových vláken ideálně stimuluje růst kořenů, a tudíž produkci zdravých mladých rostlinek. Vermikulit je po zpracování sterilní. Jestliže se správně skladuje, nevyžaduje žádnou další úpravu před tím, než se přidá do kompostu. Vermikulit lze také požít jako nosič a nastavovací plnivo pro umělá hnojiva, pesticidy a herbicidy. Jako mletý se také používá pro zapouzdřování semen. Exfoliovaný vermikulit lze také použít jako obalový materiál pro skladování ovoce, cibulí a hlíz.
 • růstové médium
 • růstové prostředky a prostředky pro zušlechtění půdy
 • podpora pro hydroponii
 • prostředky pro klíčení semen
 • prostředky pro odstraňování kořenů
 • obalový materiál pro ovoce, cibule a hlízy

 

 

Zemědělství

 • přísady do krmiva zvířat – vermikulit je volně proudící, měkký, sterilní a savý. To znamená, že si našel využití jako podpůrné médium a nosič pro širokou škálu živin jako například pro tukové koncentráty, vitamínové přípravky a melasu. Vermikulit zvyšuje objemový výnos a absorbuje velké množství vody, a přitom si uchovává dobré vlastnosti pro manipulaci, tudíž zjednodušuje promíchávání s ostatními materiály.
 • prostředky na úpravu půdy
 • aglomerační média a nosiče/prostředky bytnění pro umělá hnojivaa pesticidy
 • přídavky do steliva pro zvířata

Další využití

 • obalový materiál - exfoliovaný vermikulit je užitečný obalovaný materiál. Nejenže je odlehčený, čistý a snadno se nalévá kolem předmětů nepravidelných tvarů, ale je to také dobrý tlumicí prostředek proti otřesům způsobenými nárazy a nesprávnou manipulací. Je vysoce absorpční a dobře vyplňuje otvory u zabalených materiálů, například nebezpečných chemikálií. Jelikož je to anorganická látka, nehrozí riziko požáru. Vermikulit se přirozeně odbourává, tudíž ho lze snadno likvidovat. Je měkký a neabrazivní, takže se také efektivně používá jako izolace a výplňový materiál pro podklady bazénů, které jsou obložené plastem.
 • chemicky zpracovaný vermikulit - chemická úprava má tu vlastnost, že šupinkovitá struktura vermikulitu může expandovat nebo se rozštěpovat na vrstvy, a tím produkovat velmi vysoký poměr částeček. Takový rozptyl hraje velkou roli při potahování jak organických, tak anorganických vláknitých výrobků. Tato úprava podstatně zvyšuje tepelnou stabilitu vláken. Na základě různých chemických procesů lze vyrobit celou škálu nových vermikulitových výrobků. Je možné vyrobit pružné fólie, papíry a ochranné vrstvy a specializované přísady pro různá odvětví průmyslu. Vývoj v této oblasti naznačil, že lze vyrobit složité silikátové struktury, které, když polymerují, dají vznik anorganické obdobě organických polymerových systémů s jedinečnými vlastnostmi flexibility a žáruvzdornosti.
 • zpracovaný vermikulit - lze jej opracovávat před nebo po exfoliaci podle požadovaného rozsahu velikosti částeček. Takto ofrézovaný nebo rozemletý materiál lze použít na výrobu těsnění a ucpávek a pro vylepšení žáruvzdornosti organických pěn a dalších polymerových systémů. Exfoliovaný vermikulit lze barvit, aby tak vyhověl svému finálnímu použití (například maloobchodní výlohy).
 • Vermikulit - další využití
 • obaly pro nebezpečné zboží
 • obalový materiál pro živé rybářské návnady
 • médium na inkubaci vajíček plazů
 • základní materiál pro obložení bazénů
 • podložky pro rožnění

 

tel.: 381 549 111
fax: 381 581 071
e-mail: grena@grena.cz
pouze výrobky
se špičkovou kvalitou
sp cz en ru Latinoamérica Latinoamérica Netherlands Turkey Lithuania Poland Italy Austria Hungary Ukraine Germany Swiss
Kuchyňská dvířka E-shop
...