Soutěže 2012

Platnost soutěže: 1.1.2012 – 31.1.2013

Pravidla soutěže:

  • Bonusová akce „Polokošile za 100 bodů“ probíhá v termínu od 1.1.2012 – 31.1.2013 (bonusová karta ke stažení zde).
  • Soutěže se může zúčastnit každý odběratel společnosti GRENA, a.s., který si v tomto termínu objedná, zakoupí a řádně zaplatí kuchyňská dvířka. Každý balný lístek, doprovázející dodávku dvířek, obsahuje bonusový kupón s počtem bodů, odpovídajícím počtu objednaných dvířek - jeden kus dvířek = jeden bod. Za každých 100 bodů - firemní polokošile společnosti GRENA, a.s.
  • Pro nalepení bonusových kupónů je určena bonusová karta – viz níže. Ta musí kromě nalepených kupónů obsahovat název a adresu firmy, jméno a příjmení odběratele a kontaktní telefon, popř. e-mail. Řádně vyplněnou bonusovou kartu zašlete nejpozději do 31.1.2013 na adresu společnosti GRENA, a.s., ČSA 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí.
  • Odměna – firemní polokošile společnosti GRENA, a.s. bude zákazníkovi zaslána do 14 dnů po obdržení řádně vyplněné bonusové karty.
  • Z bonusové akce jsou vyřazeni všichni zaměstnanci společnosti GRENA, a.s., včetně jejich rodinných příslušníků.
  • Společnost GRENA, a.s. si vyhrazuje právo úplně rozhodovat o všech záležitostech, které souvisejí s uspořádáním bonusové akce „Polokošile za 100 bodů“. Zákazníci se této akce účastní na základě svobodné vůle.

S jakýmikoli dotazy se obraťte na adresu: GRENA, a.s., Marketing, ČSA 540, 391 81 Veselí nad Lužnicí, tel.: 381 549 126, e-mail: kubesova@grena.cz.

tel.: 381 549 111
fax: 381 581 071
e-mail: grena@grena.cz
pouze výrobky
se špičkovou kvalitou
sp cz en ru Latinoamérica Latinoamérica Netherlands Turkey Lithuania Poland Italy Austria Hungary Ukraine Germany Swiss
Kuchyňská dvířka E-shop
...