Struktura

 

 

Krystalickou strukturou vermikulitu se již dlouho zabývá mnoho autorů. Základní struktura nerostu je identická se slídou a mastkem: vrstva silikátu v poměru 2:1, která se skládá ze dvou plochých tetraedrálních vrstev křemene a kysličníku hlinitého (tetraedrální vrstvy), které spolu tvoří vrstvu, která se skládá z apikálních atomů kyslíku a hořčíku, železa a hydroxylových molekul (oktaedrální vrstva). Mezi vrstvami leží v poměru 2:1 iontovýměnné vrstvy. Tato vrstva změní svou sílu v závislosti na mezivrstevních kationech a uspořádání molekul vody při hydrataci.

Bazální D-interval vermikulitu, který se získá pomocí rentgenové difrakce, se bude lišit podle složení iontovýměnné vrstvy. Uspořádání hydratovaných iontů hořčíku ve vermikulitu 14 Ao popsal Matheson a Walker (1954).

Další bazální D-intervaly se objevují u 12 Ao (tj. vermikulitů baria, sodíku a stroncia) a u 10 Ao (tj. vermikulitů draslíku a amonia). Bazální D-interval vermikulitu, který se získá pomocí rentgenové difrakce, se bude lišit podle složení iontovýměnné vrstvy. Uspořádání hydratovaných iontů hořčíku ve vermikulitu 14 Ao popsal Matheson a Walker (1954). Další bazální D-intervaly se objevují u 12 Ao (tj. vermikulitů baria, sodíku a stroncia) a u 10 Ao (tj. vermikulitů draslíku a amonia). Hydratované mezivrstevní kationy lehce podléhají iontovýměně. Typické hodnoty iontovýměny pro upravené vermukulitové rudy se pohybují od 50 do 180 jedné tisíciny ekvivalentu/100 gramů.

Proč se vermikulit odlupuje

Mezivrstevní voda je základní složka vermikulitu. Když se částečka vermikulitu rychle zahřeje, mezivrstevní krystalická voda se přemění na páru. Tlak této vody způsobí, že se silikátové vrstvy začnou oddělovat jedna od druhé a šupinka vermikulitu vytvoří prodloužený varhánek v podobě částečky, která je dvacetkrát až třicetkrát objemnější než původní. Z tohoto důvodu se termín vermikulit odvodil od latinského vermicularis (jako červík) a používá se pro tuto skupinu nerostů.

tel.: 381 549 111
fax: 381 581 071
e-mail: grena@grena.cz
pouze výrobky
se špičkovou kvalitou
sp cz en ru Latinoamérica Latinoamérica Netherlands Turkey Lithuania Poland Italy Austria Hungary Ukraine Germany Swiss
Kuchyňská dvířka E-shop
...