Upozornění

Vážení zákazníci, výrobní program WPC byl ukončen. 
Na našem e-shopu lze využít právě probíhajícího doprodeje.
Děkujeme za pochopení.


 Důležité instrukce pro montáž terasy Grenadeck

  1. dodržujte dilatační spáru mezi pevnou konstrukcí zdí) a Grenadeckem (respektive Grenaconem, lištou) min. 10 mm
  2. zachovávejjte dilatační spáry mezi profily Grenadeck (prkna vedle sebe i za sebou) min. 5 mm
  3. přesah profilu Grenadeck přes hranol Grenacon může být max. 50 mm.

Dodržením zmíněných instrukcí zajistíte dostatečnou cirkulaci vzduchu pod a kolem terasy Grenadeck.

 

Upozornění

Nepoužívat jako nosný materiál.

Pro dlouhou životnost systému bez nežádoucích průhybů je bezpodmínečně nutné dodržet odvětrávání a odvodnění viz montážní návod.
Pokud je Grenadeck vystaven přímému slunečnímu záření (při venkovní teplotě vyšší než 25°C), může povrchová teplota výrobku výrazně stoupnout. V těchto případech doporučujeme Grenadeck před stykem s pokožkou lehce zastínit nebo ochladit vodou (hlavně u tmavých odstínů).

Záruku poskytujeme na celý systém pouze v případě použití veškerých námi doporučených komponentů a dodržení stanoveného montážního postupu, v případě konstrukce s kováním D pouze s konstrukčními hranoly Grenacon.
Záruka se vztahuje výlučně na tvoření trhlin, odloupávání, prasknutí a ztrouchnivění a hnilobou.
Záruka nenabývá platnosti při: chybném použítí, nedbalosti, neodborném položení, nedodržení montážního postupu, změně produktu konečným uživatelem, nadměrným zatížení, nehodě, požáru, přírodních katastrofách, použití cizího příslušenství.

Jedná se o přírodní materiál - mezi jednotlivými výrobními šaržemi téže barvy může dojít k barevné odchylce.

tel.: 381 549 111
fax: 381 581 071
e-mail: grena@grena.cz
pouze výrobky
se špičkovou kvalitou
sp cz en ru Latinoamérica Latinoamérica Netherlands Turkey Lithuania Poland Italy Austria Hungary Ukraine Germany Swiss
Kuchyňská dvířka E-shop
...