Vzduchotechnické kanály

Na základě zkoušek provedených dle ČSN EN 1366-1 byly certifikovány aplikace s deskami Grenamat AL - ochrana plechového vzduchotechnického potrubí a samonosné vzduchotechnické potrubí.

Certifikované tloušťky desek Grenamat AL jsou vedeny v tabulce dle požadované požární odolnosti.

V případě atypického provedení potrubí, dvoustranné, třístranné, větší dimenze, kontaktujte naše specialisty pro protipožární, nehořlavé a žáruvzdorné desky Grenamat.

Plechové potrubí s deskami

Samonosné potrubí z desek

Vzduch, plech potrubí potrubí
1. Tmelený spoj Grena Klebepaste
2. Vymezovací podložky, krytí spár Grenamat AL >= výška příruby, šířka 100 mm
3. Příruba plechového potrubí,
4. Závěsné tyče
5. Překrytí spár, Grenamat AL 100x10 mm,
6. Nosné profily "U", "L", "omega",
7. Samořezné vruty nebo ocelové spony.

 

Tabulka tloušťky desek pro požadovanou požární odolnost

Požární odolnost Tloušťky desky
Grenamat AL min. (mm)
Světlý průřez
max. (mm)
Ocelové spony
po min. 100 mm
Samořezné vruty
po min. 200 mm
Hmotnost desky
kg/m2
Závěsné tyče
(demenzace na 6 N/mm2)
EI 30 25 1250 x 1000 60 / 12 mm 4 x 50 14,00 M 6 ... 18,09 kg
EI 45 30 1250 x 1000 60 / 12 mm 4 x 50 19,50 M 8 ... 32,94 kg
EI 60 40 1250 x 1000 75 / 12 mm 5 x 80 22,00 M 10 ... 52,20 kg
EI 90 48 1250 x 1000 80 / 12 mm 5 x 80 23,00 M 12 ... 75,87 kg
EI 120 55 1250 x 1000 90 / 12 mm 5 x 80 30,80 M 14 ... 103,50 kg
            M 16 ... 141,30 kg
  • Stanovené tloušťky u požárních odolností jsou stejné jak pro obklad plechového vzduchotechnického potrubí, tak pro samonosné vzduchotechnické potrubí.
  • Všechny stanovené parametry jsou shodné jak pro předpokládaný požár uvnitř vzduchotechnického potrubí, tak pro předpokládaný požár z vnější strany vzduchotechnického potrubí. V případě požadavku pouze na jeden parametr (požár uvnitř či vně), kontaktujte naše specialisty pro stanovení přesné tloušťky materiálu.
  • Všechny hodnoty jsou platné jak pro svislé, tak pro vodorovné vzduchotechnické potrubí.
  • U svislého potrubí jsou hodnoty platné pro jakýkoli počet podlaží, pokud vzdálenost mezi podpěrnými konstrukcemi nepřestoupí 5m.


U samonosného vzduchotechnického potrubí spáry zatmeleny lepidlem Grena Klebepaste a překryty páskami z desek Grenamat AL, tloušťky 10 mm, šířky 100 mm. U obkladu plechového potrubí se zatmelení spár nevyžaduje a vymezovacími podložkami se provede vnitřní překrytí spár.

Nosné profily ve vzdálenosti max. po 1250 mm, uchycení závěsné tyče max. 50 mm od boku obkladu. Dimenzi nosných profilů, tvaru "U", "L" nebo "omega" zvolte dle statického výpočtu. Tloušťka vymezovacích podložek vkládaných mezi stávající plechové potrubí a obklad z desek Grenamat AL je zvolena dle výšky plechové spojovací příruby. Tloušťka podložek je >= výšce těchto přírub.

Výpočet dimenze nosných profilů jsme schopni řešit na základě vašeho požadavku. požádejte nás též o cenovou nabídku těchto profilů. Jsme dodavatelé několika společností.  

tel.: 381 549 111
fax: 381 581 071
e-mail: grena@grena.cz
pouze výrobky
se špičkovou kvalitou
sp cz en ru Latinoamérica Latinoamérica Netherlands Turkey Lithuania Poland Italy Austria Hungary Ukraine Germany Swiss
Kuchyňská dvířka E-shop
...