Vzorec

Vermikulit má různé chemické vzorce. Obecný vzorec uvedený zde je typický vzorec, který se vypočetl na základě 65 analýz vermikulitu.

(Na0,21, K0,39 Mg0,19 Ca0,13 6H2O)

(Mg5 Fe+20,2 Fe+3 0,8) [Si5.5 Al2.5 O20] (OH)4

Kde prvky v první kulaté závorce představují iontovýměnnou vrstvu, prvky ve druhé kulaté závorce obsahují kationy oktaedrické vrstvy a prvky uvnitř hranaté závorky obsahují tetraedrickou vrstvu.
 

tel.: 381 549 111
fax: 381 581 071
e-mail: grena@grena.cz
pouze výrobky
se špičkovou kvalitou
sp cz en ru Latinoamérica Latinoamérica Netherlands Turkey Lithuania Poland Italy Austria Hungary Ukraine Germany Swiss
Kuchyňská dvířka E-shop
...